Word lid Doneer nu

Depressie, hoe merk je het aan iemand en waar let je op?

Depressies komen vaak voor

Jaarlijks krijgt ongeveer één op de 20 Nederlanders een depressie. De gevolgen van een depressie kunnen ingrijpend zijn: voor mensen zelf, voor hun gezin en naasten, voor hun school of opleiding, hun (vrijwilligers)werk en voor hun sport, vrijetijd of hobby. De kans is groot dat depressie ook voorkomt bij mensen in jouw omgeving. In je buurt, op de plekken waar jij komt en in je vriendenkring.

Verschillende oorzaken

Teleurstelling is een emotie die bij het leven hoort. Het is logisch dat mensen zich niet altijd prettig voelen of plezier hebben. Verdriet en rouw zijn normale gevoelens als iemand een verlies of afscheid meemaakt. Mensen reageren daar niet hetzelfde op en gaan verschillend om met gedachten en gevoelens. Als iemand zich somber blijft voelen na een ingrijpende gebeurtenis, dan kan dat overgaan in een depressie. Zo kan een depressie sluipenderwijs beginnen.

Er kunnen veel oorzaken zijn voor een depressie:

Sommige factoren helpen om een depressie te verminderen, zoals een actief leven, sociale contacten en persoonlijke eigenschappen; bijvoorbeeld een positieve kijk op het leven en weerbaarheid bij tegenslagen. Iemand met een depressie lijdt zo sterk onder sombere stemming dat het niet meer lukt om gewoon te functioneren in het dagelijks leven.

 

Somberheid serieus nemen

Mensen met depressieve klachten weten niet altijd precies wat er met hen aan de hand is. Of ze vinden hun klachten ‘niet belangrijk genoeg’. Veel mensen houden hun sombere stemming liever voor anderen verborgen. Soms door zich stilletjes terug te trekken, soms juist door net te doen alsof er niets aan de hand is.
Ze hebben het idee dat je ‘je problemen zelf moet oplossen’.
Vaak wachten mensen te lang voordat ze hulp vragen. Pas op het moment dat mensen vastlopen, gaan ze naar hun huisarts.
Het is beter om sombere gevoelens serieus te nemen, voordat het erger wordt dan nodig is.

Herken je depressie in je eigen omgeving?

Vermoed je dat iemand in jouw omgeving somber of depressief is? En wil je een goede inschatting maken, zodat je iemand kunt steunen? Dan is het goed om te weten op welke signalen je kunt letten. Somberheid gaat nogal eens samen met onzekerheid, prikkelbaarheid, met spanning of piekeren. En soms ook met angst. Deze signaleringskaart helpt om te herkennen wie in je omgeving mogelijk depressieve klachten heeft.

Signaleren is herkennen

Je merkt dat iemands gedrag verandert of zijn of haar stemming. Soms merk je dat door goed te kijken, soms omdat mensen zelf opmerkingen maken over hoe zij gebeurtenissen beleven.
Op de signaleringskaart lees je op welke signalen je kunt letten. Als je signalen van somberheid bij iemand herkent, betekent dit nog niet dat iemand een ‘depressie’ heeft volgens de medische normen. Toch kan iemand zoveel last van een sombere stemming hebben dat het niet vanzelf overgaat en juist erger wordt. Zó erg dat het alles overschaduwt wat ze denken of doen. Daarom is het ook belangrijk om te kijken naar hoe vaak en hoe lang iemand er last van heeft.

Praktische tips over wat je kunt doen

Als je denkt dat iemand een depressie heeft, of maak je je zorgen over iemand die depressieve klachten heeft?
Dan kun je het volgende doen:

Hulp zoeken is een verstandige keuze; je kunt mensen wijzen op:

Word geen hulpverlener

Je kunt iemand steunen door er voor iemand te zijn. Maar je hoeft geen hulpverlener te worden. Als iemand echt zorg nodig heeft, dan is de beste oplossing om naar de huisarts te gaan en eventueel een verwijzing te vragen voor de ggz. Ook zijn er in veel regio’s supportgroepen van de Depressie Vereniging of andere zelfhulpgroepen waar iemand naar toe kan gaan. Op de MIND Atlas vind je die en andere cliëntenorganisaties.

Deze informatie is ontwikkeld in het project ‘Depressiepreventie in de huisartsenzorg’ van MIND. Uitgevoerd als onderdeel van het landelijk Meerjarenprogramma Depressiepreventie.

© Depressievereniging| Privacyverklaring|Disclaimer|Cookies|Sitemap| Site by Hellopixels + Miller Digital