Word lid Doneer nu

De supportgroepen in Corona tijd 

Met alle maatregelen die de overheid neemt om verspreiding van het Corona-virus te voorkomen is het voor de Depressie Vereniging een uitdaging geweest haar dienstverlening voort te zetten.  

Juist voor onze doelgroep, ‘mensen met een depressie en hun naasten’,  is deze tijd een lastige. Terugval, dips, eenzaamheid en isolatie liggen op de loer.  

Mensen met een depressie zijn over het algemeen gebaat bij contact met anderen. Uit onderzoek is gebleken dat fysiek contact endorfinen vrij maakt, een stofje dat zorgt voor een geluksgevoel. Een arm om je heen, een hand op je schouder of een omhelzing doet iemand met een depressie goed. En juist dat is nu niet mogelijk, behalve dan natuurlijk met huisgenoten. 

Hoe kan de Depressie Vereniging zich aan de richtlijnen van de overheid houden en daarnaast er voor zorgen dat mensen met een depressie zich gesteund voelen? 

Eén van de belangrijkste onderdelen van de dienstverlening zijn de supportgroepen. Een vorm van zelfhulp. Waarbij mensen met een depressie (verleden) eens in de maand (of 2 weken) fysiek bij elkaar komen om ervaringen uit te wisselen en elkaar te steunen. Zie verder http://depressievereniging.nl/wat-kun-je-zelf/supportgroepen/ 

Fysiek bij elkaar komen was vanwege de maatregelen niet mogelijk, dus is er gekozen voor een oplossing die vele andere organisaties en bedrijven ook voor gekozen hebben. We zijn online gegaan. Dit was nooit gelukt zonder onze vrijwilligers (regiocoördinatoren en gespreksbegeleiders), die zich ingezet hebben om deze online mogelijkheden uit te vinden en uit te zoeken. Hierdoor konden de meeste groepen toch doorgaan. Natuurlijk is dat een hele andere ervaring dan fysiek bij elkaar komen. Het fysieke wordt gemist; die omhelzing, die hand op je schouder of die arm om je heen. En ook de non-verbale communicatie verloopt anders. Of iemand je recht in de ogen kijkt, of via een beeldscherm, dat is niet hetzelfde. 

Toch zijn de ervaringen over het algemeen positief. De deelnemers zijn blij dat er toch een mogelijkheid is om ervaringen uit te wisselen en in contact te zijn met lotgenoten. 

Sinds de versoepeling van de maatregelen wordt per locatie onderzocht wat de mogelijkheden zijn om weer fysiek bij elkaar te komen. Hoewel het online ‘bij elkaar komen’ als een prima oplossing wordt ervaren zal iedereen toch weer blij zijn als de supportgroepen terug zijn bij het ‘oude’.  

© Depressievereniging| Privacyverklaring|Disclaimer|Cookies|Sitemap| Site by Hellopixels + Miller Digital