Word lid Doneer nu

Bijdragen aan onderzoek depressie: hoe doen we dat?

22 november 2016

Op 4 november jl. kwam een groep van circa 10 ervaringsdeskundigen bij elkaar onder leiding van de Depressie Vereniging om met elkaar te praten over het belang van cliëntparticipatie bij wetenschappelijk onderzoek naar depressie. De vereniging wil met een pool van gemotiveerde vrijwilligers bijdragen aan onderzoeken van o.a. universiteiten er ervoor te zorgen dat deze beter aansluiten bij de wensen van patiënten. Een impressie van de bijeenkomst.

Subsidieverstrekkers eisen steeds vaker dat onderzoek patiëntgericht wordt: ‘Niets over de patiënt, niets zonder de patiënt’ en ‘Het vergroot de relevantie en de kans dat de conclusies kloppen’. Ook de Depressie Vereniging ziet het grote belang van betrokkenheid van mensen met ervaring met depressie(s). Tijdens de bijeenkomst informeerden directeur Nathalie Kelderman en bestuurslid Gabriëlle Verbeek de overige aanwezigen over de verschillende rollen van patiëntvertegenwoordiger: informatieverstrekker, adviseur, referent of medeonderzoeker. Tot nu toe werd de Depressie Vereniging vooral gevraagd om medewerking via focusgroepen, individuele patiënten, en als lid van een projectgroep of adviescommissie. Echter, de vereniging wil toe naar meer inbreng, inhoudelijke betrokkenheid, betere terugkoppeling vanuit het onderzoek en aansluiting op de wensen van mensen met een depressie.onderzoek-naar-depressie

Huidige onderzoeken

Er lopen nu 5 onderzoeken en ca. 20 zijn in de aanvraagfase. Ca. 80% van de onderzoeken wordt gedaan op het terrein van nieuwe behandelingen. Slechts zeer zelden wordt gekeken naar zaken die ook voor de patiënt van belang zijn zoals ‘Wat kan ik zelf doen als ik depressief ben?’, ‘Goed omgaan met stemmingen en emoties’ en ’Omgaan met tijd, energie en dagritme’. Ook ontbreekt het onderzoek naar ervaringskennis.

Ambitie 2017

In 2017 wil de vereniging meer gericht zijn op samenwerking, gelijkwaardige inbreng, meelezen, meedoen aan onderzoek en onderzoeksvoorstellen kunnen aanpassen. Ook heeft zij de ambitie om zelf subsidie aan te vragen voor onderzoek door jonge wetenschappers, mogelijk zelf ervaringsdeskundig, op terreinen die relevant zijn voor mensen met depressie.

Betrokkenheid vrijwilligers

De vereniging zoekt onderzoeksvrijwilligers die nieuwe kennis belangrijk vinden, het leuk vinden om bij te dragen, eenmalig of voor een langere periode. Aan het eind van de bijeenkomst gingen verschillende aanwezigen enthousiast naar huis. Een eerste aanzet voor een pool van vrijwilligers die bij willen dragen aan het verhogen van de relevantie van onderzoek voor mensen met depressie, is gemaakt!

 

 

© Depressievereniging| Privacyverklaring|Disclaimer|Cookies|Sitemap| Site by Hellopixels + Miller Digital