Word lid Doneer nu

Vacature: Bestuurslid Secretaris

6 augustus 2018

De Depressie Vereniging is een vereniging voor patiënten en hun naasten. De primaire taak is om mensen met een depressie en hun naasten te ondersteunen, te informeren, onderling contact te faciliteren en hun belangen te behartigen. Onze leden worden door vele vrijwilligers bijgestaan.  Onderstaande missie staat centraal binnen de vereniging:

Wij streven een samenleving na waarin mensen met depressieve klachten openheid, begrip en (onderlinge) steun ervaren om te kunnen blijven participeren in de samenleving.

De Depressie Vereniging is de afgelopen jaren gegroeid en onderneemt een aantal continue activiteiten en projecten. Voorbeelden zijn:

 • lotgenotencontacten door middel van supportgroepen (inmiddels een landelijk netwerk van 70 groepen)
 • informatievoorziening via de website, via mailcontacten en (thema)bijeenkomsten
 • advies over en deelname aan beleidszaken als de Zorgstandaard en onderzoek op het terrein van depressie.

De Depressie Vereniging is een vrijwilligersorganisatie. De meeste vrijwilligers zetten zich in als gespreksbegeleider voor de supportgroepen. Daarnaast zijn er nog vrijwilligers actief op het bureau en in de pr, bij onderzoek en in de informatievoorziening.

Vanwege het overstappen van de secretaris naar een andere portefeuille zijn we op zoek naar een secretaris voor het bestuur van de Depressie Vereniging.

De secretaris is een spin in het web en heeft er plezier in van alle dossiers op de hoogte te zijn.

Taken:

 • Opstellen en monitoren van de jaarkalender
 • Opstellen, i.s.m. de voorzitter van de agenda van de bestuursvergadering
 • Maken en rondsturen van notulen van de bestuursvergaderingen incl. besluitenlijst
 • Actueel houden van de besluitenlijst
 • Opstellen van het inhoudelijke jaarverslag, i.s.m. de directeur
 • Bewaken bestuurlijke regels
 • Opstellen van profielen van de bestuursleden, bureaumedewerkers en bijbehorende takenpakketten
 • (Voorstellen doen voor digitale) archivering

Kennis en ervaring:

 • Opleiding op minimaal HBO niveau
 • Hoofd- en bijzaken kunnen onderscheiden
 • Goed kunnen schrijven
 • Ordelijk zijn
 • Goed overweg kunnen met Word, Excel & Outlook. 

 

Gedragscompetenties:

 • Samenwerken
 • Initiatief
 • Lerend vermogen
 • Plannen en organiseren
 • Flexibel
 • Zorgvuldig
 • Humor

 

Verdere vereiste:

Aantoonbare affiniteit met de doelgroep van de Depressie Vereniging. Gezien de samenstelling van het huidige bestuur gaat onze voorkeur uit naar een kandidaat onder de 45 jaar.

 

Overige informatie:

De Vereniging heeft een klein bureau in Amersfoort. Aan het hoofd van het bureau staat de directeur van de Vereniging. De Depressie Vereniging is lid van MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid.

De bestuursleden van de Depressie Vereniging vervullen hun rol onbezoldigd. Reiskosten worden vergoed. Het bestuur komt gemiddeld 10 maal per jaar bijeen. De tijdsbesteding is gemiddeld 5 uur per week. Bestuursvergaderingen vinden plaats in de provincie Utrecht.

Belangstelling?

Heb je belangstelling in deze veelzijdige bestuursfunctie en wil je de Depressie Vereniging helpen haar doelen te verwezenlijken? Reageer dan voor 1 september 2018 via: n.kelderman@depressievereniging.nl (directeur) met cc. aan a.hietink@depressievereniging.nl (voorzitter)

© Depressievereniging| Privacyverklaring|Disclaimer|Cookies|Sitemap| Site by Hellopixels + Miller Digital