Word lid Doneer nu

Project Online  Offline  support (MIND) 

23 december 2020

In coronatijd zijn diverse herstelcursussen, lotgenotengroepen of andere activiteiten online ontwikkeld omdat fysieke ontmoeting niet meer kon. Om te onderzoeken hoe die in de toekomst kunnen worden voortgezet, de kwaliteit ervan te verbeteren en te bekijken voor wie en wanneer online of juist offline het beste past, neemt de Depressie Vereniging deel aan het pilotproject Online Offline. Doel is om te leren van elkaar. 

MIND heeft als penvoerder van dit project subsidie gekregen van het Ministerie van VWS. In totaal tien zelfregie- en herstelinitiatieven participeren hierin. Per organisatie is max. € 5.000,- beschikbaar om deelname aan het pilotproject mogelijk te maken. Het pilotproject is in november 2020 van start gegaan en loopt een jaar. Heidi Heuvelman is namens ons de contactpersoon. 

© Depressievereniging| Privacyverklaring|Disclaimer|Cookies|Sitemap| Site by Hellopixels + Miller Digital