Word lid Doneer nu

Algemene ledenvergadering 2022

Op deze pagina staat de agenda voor de ledenvergadering van 5 juli 2022, samen met de link naar alle officiële stukken.

U kunt op de bijlagelink klikken voor de betreffende bijlage.

Voor een stemvolmacht kunt u deze bijlage gebruiken

 

Concept-agenda voor de Algemene Vergadering (ALV) van de Depressie Vereniging op 5 juli 2022

Huis van de Gezondheid – Amersfoort & Online – via MS Teams

 

De vergadering start om 19.00 uur en eindigt uiterlijk om 21.00 uur.

Aansluitend nodigen we iedereen uit om samen nog iets te drinken.

Vanaf 18.30 uur is de zaal open. Om 21.30 uur sluiten we af.

 

1.     Opening en vaststelling agenda           

 

Bijlage 1

2.     Voorstellen van de kandidaat-bestuursleden

·       Roos Vonk, portefeuille Lotgenotencontact

·       Nina van Arum, portefeuille Community

·       Muddasser Hameed, penningmeester

 

3.     Vaststellen van de notulen

a.     ALV 5 juli 2021

(toelichting; deze notulen zijn eerder besproken tijdens ALV 27 oktober 2021 en worden nu aangeboden met een aanvullend verslag van Peter Oostelbos als appendix)

b.     ALV 27 oktober 2021 

 

Bijlage 2a Bijlage 2b

 

 

Bijlage 3

4.     2021

a.     Jaarrekening 2021

b.     Decharge bestuur 2021

c.      Jaarverslag 2021

 

Bijlage  4

 

Bijlage 5

5.     De stand van zaken: Waar staan we als Depressie Vereniging?

 

6.     2022

a.     Speerpunten Werkplan 2021-2022 (reeds eerder vastgesteld)

b.     Begroting 2022
Let op deze bijlage is een Excelsheet en download automatisch op uw computer

c.      Statuten en huishoudelijk reglement

 

Bijlage 6

Bijlage 7

7.     Samenstelling bestuur

a.     Aftreden van Nicoline Lous (treedt terug als bestuurslid maar blijft betrokken bij wetenschappelijk onderzoek)

b.     Voordracht van Roos Vonk, portefeuille Lotgenotencontact

c.      Voordracht van Nina van Arum, portefeuille Community

d.     Voordracht Muddasser Hameed, penningmeester

Bijlage 8

8.     Communicatie “leden onder elkaar” (Peter Oostelbos)

 

9.     Gebruik van machtingsformulieren tijdens ALV (Peter Oostelbos)

 

10.  “Rondje langs de velden”

a.     Onderzoek (Nicoline Lous)

b.     Communicatie (Eric de Wit)

c.      Ontwikkeling kwaliteit lotgenotencontact (Roos Vonk)

d.     Depressie Vereniging als Community (Nina van Arum)

 

11.  W.v.t.t.k.

 

12.  Rondvraag

 

13.  Sluiting

 

 

 

 

© Depressievereniging| Privacyverklaring|Disclaimer|Cookies|Sitemap| Site by Hellopixels + Miller Digital