Antidepressiva op maat: farmacogenetica voor medicijnen bij depressie

Maandag 15 januari (‘Blue Monday’) 2024: 19.30 uur tot 20.30 uur Op maandag 15 januari organiseren het Radboudumc (Afdeling Psychiatrie), het Erasmus MC (afdeling Farmacogenetica) en de Depressie Vereniging een webinar over farmacogenetica voor medicijnen bij depressie.

Dit webinar wordt georganiseerd voor mensen die een depressie hebben of hebben gehad, hun familieleden en andere geïnteresseerden.

Wat is farmacogenetica?

Antidepressiva worden veel voorgeschreven. Omdat per persoon verschilt welk medicijn in welke dosering het meest werkzaam is, is het vaak een zoektocht om iemand optimaal in te stellen. Er wordt veel onderzoek gedaan naar hoe dit proces kan worden verbeterd. Een van de nieuwe technieken is farmacogenetica. Hiermee wordt op basis van het genetische profiel (DNA) van iemand van tevoren een inschatting gemaakt welk medicijn in welke dosering het beste kan worden voorgeschreven. Dit is een goed voorbeeld van persoonsgerichte geneeskunde (personalized medicine). In dit webinar vertellen we u graag hoe farmacogenetica zou kunnen worden gebruikt voor een meer succesvolle behandeling met antidepressiva.

Programma:

 1. Farmacogenetica: hoe werkt dit? Door: Marieke Coenen, universitair hoofddocent Farmacogenetica bij het Erasmus MC.
  Marieke Coenen vertelt wat farmacogenetica is en hoe een farmacogenetische test werkt. Hoe komt het advies tot stand?
  Wat kin je hier vervolgens mee in de praktijk?
 2.  Farmacogenetica bij depressie. Door: Niels Vos, psychiater en Sophie ter Hark, apotheker.
  Niels Vos en Sophie ter Hark, beide bezig met promotieonderzoek, bespreken de resultaten van onderzoek naar farmacogenetica voor antidepressiva.
  We staan stil bij de resultaten van de PITA-studie (Pharmacogenetics for Individualized Tricyclic Antidepressant dosing), een door ZonMw gesubsidieerd onderzoek dat door onze onderzoeksgroep werd uitgevoerd, en bespreken bevindingen uit andere studies.
 3. Perspectief vanuit de zorg en perspectief vanuit de patiënt. Door: Joost Janzing, psychiater bij het Radboudumc, en Anne Grotenhuis, onderzoeksvrijwilliger bij de Depressie Vereniging. Joost Janzing gaat in op de toepassing van farmacogenetica in de huidige (en toekomstige) klinische praktijk. Anne Grotenhuis bespreekt farmacogenetica vanuit het patiëntenperspectief.
 4. Na de presentaties is er ruimte voor vragen van de kijkers en discussie.

De webinar wordt geleid door Anne van Kessel, wetenschapsjournalist.

 

U bent van harte uitgenodigd om deel te namen aan dit webinar.
U kunt deelnemen via de onderstaande link:

www.radboudumctv.nl

Inloggen
Back To Top