STAIRS is een nieuwe training voor volwassenen vanaf 18 jaar, welke op dit moment wetenschappelijk onderzocht wordt. De training is bedoeld voor mensen die aan het einde van een depressiebehandeling zitten of deze kort geleden hebben afgerond. STAIRS bestaat uit 8 bijeenkomsten die begeleid worden door een behandelaar en een ervaringsdeskundige. In de bijeenkomsten worden ervaringen uitgewisseld en oefeningen gedaan gericht op het omgaan met de (soms blijvende) gevolgen van een depressie. Voor informatie over STAIRS en het onderzoek klik hier.

Het STAIRS-onderzoek

Het leven na een depressie is niet automatisch een leven zonder depressie. Wanneer de symptomen die horen bij een depressie – na behandeling – een stuk minder of zelfs weg zijn, blijven de gevolgen van een depressie vaak nog lang merkbaar. Wat betekent dit voor je zelfbeeld? Of voor het oppakken van je dagelijkse routines? Zowel in je thuissituatie als in sociale situaties buitenshuis kunnen de gevolgen van een depressie een rol spelen. Hierdoor kan je leven van voor de depressie aanvoelen als een kledingstuk wat ineens niet comfortabel meer zit.

Het vinden van een nieuwe balans waarin je weer naar tevredenheid kunt leven, ondanks dat er nog gevolgen van de depressie merkbaar zijn, noemen we persoonlijk herstel. De STAIRS-training is erop gericht hier concrete handvatten voor te bieden. De training bestaat uit 8 groepsbijeenkomsten, waarin samen met anderen ervaringen uitgewisseld wordt en actief gewerkt met thema’s zoals structuur, verbinding maken, stigma en zingeving. Daarnaast worden ervaringsdeskundigheid en online tools ingezet om zo goed mogelijk aan het eigen herstel te kunnen werken.

STAIRS is ontwikkeld door een gevarieerde projectgroep van o.a. ervaringsdeskundigen, psychologen en onderwijsdeskundigen. De eerste ervaringen met het volgen van de STAIRS-training zijn positief en we willen STAIRS dan ook graag breed toegankelijk kunnen aanbieden. Hiervoor gaan we eerst bekijken of we met STAIRS de doelen behalen die we voor ogen hebben. De werking van STAIRS wordt daarom momenteel wetenschappelijk onderzocht. Volwassenen tussen die 18 en 65 jaar die aan het einde van een depressiebehandeling zitten of deze kortgeleden hebben afgerond kunnen aan het onderzoek meedoen. In dit onderzoek vergelijken we het aanbieden van de STAIRS-training met het aanbieden van een aantal handreikingen met informatie en tips waarmee zelfstandig aan het persoonlijk herstel gewerkt kan worden. Deelnemers krijgen daarom een van beide vormen van aanbod aangeboden, als aanvulling op eventuele zorg die nog loopt. Heb je interesse om deel te nemen? Klik hier.

Inloggen
Back To Top