Van het bestuur, op 23 oktober 2022

Afgelopen week kwam ons ter ore dat het Reformatorisch Dagblad een artikel zou gaan plaatsen over zogenaamd ongewenste banden tussen farmaceutische bedrijven en de Depressie Vereniging. Berichten met soortgelijke inhoud verschenen eind vorige week ook online en op sociale media. De beschuldigingen zijn feitelijk onjuist en gelukkig hebben we in het geval van het Reformatorisch Dagblad de schrijver van het artikel hier vooraf over kunnen informeren. Het artikel is echter kort en roept wellicht toch nog vragen op. Daarom een korte toelichting.

In het Reformatorisch Dagblad van maandag 24 oktober wordt François de Waal aan het woord gelaten. De Waal is lid van de Depressie Vereniging en in het verleden als vrijwilliger actief geweest. Daarnaast schrijft hij met enige regelmaat ervaringsverhalen op persoonlijk titel voor de website van de Depressie Vereniging.

In het artikel in het Reformatorisch Dagblad beschuldigt De Waal de Depressie Vereniging van belangenverstrengeling door geld aan te nemen van de farmaceutische industrie. Hij suggereert dat zijn kritisch artikel over antidepressiva daarom op bezwaren stuitte, ingekort moest worden en pas met veel vertraging op de website terecht zou zijn gekomen. Met De Waal is echter nooit een inhoudelijke discussie gevoerd over zijn blogs en het bewuste artikel over anti-depressiva staat gewoon op de website (link).

Wat wel klopt is dat de Depressie Vereniging geld heeft ontvangen van twee farmaceutische bedrijven, Janssen en Lundbeck. Het ontvangen geld stelt ons in staat om het belangrijke werk dat we voor en door mensen met een depressie doen (voorlichting, belangenbehartiging en lotgenotencontact) te continueren. De overheidssubsidie en contributie-inkomsten zijn daarvoor helaas onvoldoende, ondanks dat we ons werk (bijna allemaal, op één betaalde medewerker van 0,2 fte na) onbezoldigd doen.

Al onze inkomsten zijn in te zien in de gepubliceerde jaarrekening en worden besproken op de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering. In het Transparantieregister Zorg zijn de gegevens van sponsoring van de farmacie terug te vinden voor controlerende overheden. Daarnaast is er wet- en regelgeving die de onafhankelijkheid van patiëntenverenigingen moet waarborgen. De Stichting Code Geneesmiddelenreclame heeft hiervoor een reglement opgesteld. Wij houden ons als vereniging vanzelfsprekend aan deze regels.

Waarom zijn farmaceutische bedrijven bereid om ons te ondersteunen? Ze zijn geïnteresseerd in de brede ervaringskennis waarover wij als patiëntenvereniging beschikken; om te weten wat er leeft onder patiënten en waar ze tegenaan lopen. Het delen van ervaringskennis van onze leden sluit direct aan bij één van de primaire doelstellingen van de Depressie Vereniging; meer aandacht voor het patiënten-perspectief.

Wij zijn echter nooit gevraagd om een mening (niet) te verkondigen. De sponsorgelden zijn gekoppeld aan de uitvoering van ons werkplan, over de besteding en de verantwoording zijn heldere afspraken gemaakt. Van enige vermenging van (tegengestelde) belangen is dan ook geen enkele sprake. Daarom zijn we blij dat we in het verleden geld hebben ontvangen van deze twee farmaceutische bedrijven en hopen dat ook in de toekomst te mogen doen.

In hetzelfde artikel wordt ons door de Vereniging Afbouwmedicatie verweten dat zij niet en wij wel subsidie verkrijgen. Het is echter vanzelfsprekend de verantwoordelijkheid van het ministerie om hierover te beslissen. De brief die zij schreven is daarom terecht geadresseerd aan de minister van Volksgezondheid. We zijn benieuwd naar zijn inhoudelijke reactie.

We proberen ons zo snel mogelijk heen te zetten over de teleurstelling van de inhoud van de beschuldigingen en de afgelegde route, namelijk via de publiciteit. Wij geloven in de kracht van het persoonlijke contact. Dat is ook de kern van het lotgenotencontact dat we voor zoveel mensen en met zoveel mensen weten te organiseren. Laten we daar met z’n allen vooral mee doorgaan!

Inloggen
Back To Top