Van het bestuur, op 23 oktober 2022

Afgelopen week kwam ons ter ore dat het Reformatorisch Dagblad een artikel zou gaan plaatsen over zogenaamd ongewenste banden tussen farmaceutische bedrijven en de Depressie Vereniging. Berichten met soortgelijke inhoud verschenen eind vorige week ook online en op sociale media. De beschuldigingen zijn feitelijk onjuist en gelukkig hebben we in het geval van het Reformatorisch Dagblad de schrijver van het artikel hier vooraf over kunnen informeren. Het artikel is echter kort en roept wellicht toch nog vragen op. Daarom een korte toelichting.

In het Reformatorisch Dagblad van maandag 24 oktober wordt François de Waal aan het woord gelaten. De Waal is lid van de Depressie Vereniging en in het verleden als vrijwilliger actief geweest. Daarnaast schrijft hij met enige regelmaat ervaringsverhalen op persoonlijk titel voor de website van de Depressie Vereniging.

In het artikel in het Reformatorisch Dagblad beschuldigt De Waal de Depressie Vereniging van belangenverstrengeling door geld aan te nemen van de farmaceutische industrie. Hij suggereert dat zijn kritisch artikel over antidepressiva daarom op bezwaren stuitte, ingekort moest worden en pas met veel vertraging op de website terecht zou zijn gekomen. Met De Waal is echter nooit een inhoudelijke discussie gevoerd over zijn blogs en het bewuste artikel over anti-depressiva staat gewoon op de website (link).

Wat wel klopt is dat de Depressie Vereniging geld heeft ontvangen van twee farmaceutische bedrijven, Janssen en Lundbeck. Het ontvangen geld stelt ons in staat om het belangrijke werk dat we voor en door mensen met een depressie doen (voorlichting, belangenbehartiging en lotgenotencontact) te continueren. De overheidssubsidie en contributie-inkomsten zijn daarvoor helaas onvoldoende, ondanks dat we ons werk (bijna allemaal, op één betaalde medewerker van 0,2 fte na) onbezoldigd doen.

Al onze inkomsten zijn in te zien in de gepubliceerde jaarrekening en worden besproken op de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering. In het Transparantieregister Zorg zijn de gegevens van sponsoring van de farmacie terug te vinden voor controlerende overheden. Daarnaast is er wet- en regelgeving die de onafhankelijkheid van patiëntenverenigingen moet waarborgen. De Stichting Code Geneesmiddelenreclame heeft hiervoor een reglement opgesteld. Wij houden ons als vereniging vanzelfsprekend aan deze regels.

Waarom zijn farmaceutische bedrijven bereid om ons te ondersteunen? Ze zijn geïnteresseerd in de brede ervaringskennis waarover wij als patiëntenvereniging beschikken; om te weten wat er leeft onder patiënten en waar ze tegenaan lopen. Het delen van ervaringskennis van onze leden sluit direct aan bij één van de primaire doelstellingen van de Depressie Vereniging; meer aandacht voor het patiënten-perspectief.

Wij zijn echter nooit gevraagd om een mening (niet) te verkondigen. De sponsorgelden zijn gekoppeld aan de uitvoering van ons werkplan, over de besteding en de verantwoording zijn heldere afspraken gemaakt. Van enige vermenging van (tegengestelde) belangen is dan ook geen enkele sprake. Daarom zijn we blij dat we in het verleden geld hebben ontvangen van deze twee farmaceutische bedrijven en hopen dat ook in de toekomst te mogen doen.

In hetzelfde artikel wordt ons door de Vereniging Afbouwmedicatie verweten dat zij niet en wij wel subsidie verkrijgen. Het is echter vanzelfsprekend de verantwoordelijkheid van het ministerie om hierover te beslissen. De brief die zij schreven is daarom terecht geadresseerd aan de minister van Volksgezondheid. We zijn benieuwd naar zijn inhoudelijke reactie.

We proberen ons zo snel mogelijk heen te zetten over de teleurstelling van de inhoud van de beschuldigingen en de afgelegde route, namelijk via de publiciteit. Wij geloven in de kracht van het persoonlijke contact. Dat is ook de kern van het lotgenotencontact dat we voor zoveel mensen en met zoveel mensen weten te organiseren. Laten we daar met z’n allen vooral mee doorgaan!

Inloggen
Back To Top

1Welkom op Depressie Connect!
2Wie zijn wij
3Doel Depressie Connect
4Gezamenlijke afspraken
5Hoe werkt Depressie Connect?
6Welkom op Depressie Connect!
Op deze online plek kun je anoniem, veilig en afgeschermd andere mensen met depressie ontmoeten.Je kunt ervaringen in het omgaan met depressie uitwisselen, informatie delen en vinden, en vragen stellen aan andere ervaringsdeskundigen.

Op Depressie Connect gaat het om de vraag; “Wat heb je geleerd tijdens je depressie(s)?”.

Hier vallen veel verschillende thema’s onder, waar op de community ruimte voor is. Hoeveel ellende een depressie ook met zich meebrengt,

Depressie Connect is bedoeld om te praten over hoe jij met depressie leert leven. Iedereen die te maken heeft met depressie(s) en anderen met ervaringskennis wil treffen om de weg naar herstel te bespreken is welkom om deel te nemen aan de community.

Wil je kennismaken met het team van Depressie Connect? Of wil je meer weten over de afspraken en mogelijkheden op deze online community?

Klik dan op het vraagteken rechtsboven in het scherm.

1Welkom op Depressie Connect!
2Wie zijn wij
3Doel Depressie Connect
4Gezamenlijke afspraken
5Hoe werkt Depressie Connect?
6Welkom op Depressie Connect!
Welkom op Depressie Connect! De online community voor naasten van mensen met depressie.

Op deze plek kun je anoniem, veilig en afgeschermd, andere mensen ontmoeten die iemand met depressie in hun omgeving hebben.

Je kunt steun vinden bij anderen, zelf om hulp vragen, ervaringen over het leven met iemand met depressie uitwisselen, informatie delen en vinden en vragen stellen.

Op Depressie Connect gaat het om het omgaan met de zorgen over en voor iemand met depressie. Naasten kunnen op Depressie Connect

ondersteuning vinden bij andere naasten. De community is bedoeld om jouw ervaringen als naaste te delen met lotgenoten.

Er is ruimte voor veel verschillende thema’s, bijvoorbeeld; “Wat helpt je in het (goed) omgaan met iemand met depressie in je omgeving?”,

“Waar loop je tegenaan in je relatie/vriendschap met die persoon en hoe ga je hiermee om?”.

Wil je kennismaken met het team van Depressie Connect? Of wil je meer weten over de afspraken en mogelijkheden op deze online community?

Klik dan op het vraagteken rechtsboven in het scherm.