‘Erkenning is een heel sterk instrument’

Luuk Depressie ConnectLUUK. Partner van ervaringsdeskundige Ron. Betrokken bij De Kracht van Depressie vanaf najaar 2018.

Wat was je motivatie om deel te nemen aan De Kracht van Depressie?

‘Toen mijn partner in 2015 zelf te maken kreeg met depressie, konden we eigenlijk niks vinden. We zijn zelf informatie gaan zoeken, maar veel van dit soort mogelijkheden bleken wegbezuinigd. Terwijl lotgenotencontact heel belangrijk is, ook voor familie en vrienden.’

Wat was jouw bijdrage aan het onderzoek?

‘Ik ben aanwezig geweest bij een aantal contactmomenten. De bijeenkomsten waren mooi en ik kon er goed mijn ei kwijt. Alle feedback en inzichten werden serieus opgepakt. Tijdens het onderzoek was er ruimte om onderwerpen vanuit verschillende invalshoeken te bekijken, bijvoorbeeld aan de hand van tekeningen. Dat beeldende heeft een mooi effect. Ook vind ik het heel mooi als ik mijn ervaringen en motivatie kan overbrengen op jongere generaties.’

‘Het delen van ervaringen kan eraan bijdragen dat je jezelf beter gaat voelen’

Wat vind je van het resultaat: de online community Depressie Connect?

‘Het mooie vind ik dat het helemaal voor de patiënt zelf is, en zijn omgeving. Ik had even mijn zorgen wat betreft de zoveelste webpagina. Want hoe onderscheid je je daarmee? Ik werk voor de stafdienst van de Marechaussee in Den Haag en weet hoe weerbarstig IT-projecten zijn. Daardoor had ik er een gezonde aversie tegen, maar het resultaat ziet er goed uit. Navigeren is altijd even wennen en één van de grootste valkuilen is hoe je zo’n digitale community bijhoudt. Maar ik ben positief gestemd.’

Waarom is ervaringskennis delen met lotgenoten in jouw ogen belangrijk?

‘Ik vind ervaringsdeskundigheid en lotgenotencontact één van de sterkste instrumenten die bij kunnen dragen aan erkenning en herkenning. Waardoor iemand weer iets meer grip op zijn of haar situatie kan krijgen. Volgens mij is de waardering hiervoor de laatste jaren aan het toenemen. Ik geef zelf workshops aan mensen die stigma ervaren of te maken krijgen met een chronische ziekte. De deelnemers zie ik soms als een bang vogeltje binnenkomen en na een paar bijeenkomsten helemaal opbloeien. Het delen van ervaringen kan eraan bijdragen dat je jezelf beter gaat voelen. Er zit mijns inziens geen verschil in lotgenotencontact voor patiënten of naasten. Erkenning is voor alle partijen een heel sterk instrument.’

Wat kan Depressie Connect daaraan bijdragen?

‘Ik hoop dat de nieuwe online community verbinden zal geven. Waar praktische tips en info gedeeld kunnen worden waar in het hulpverleningscircuit niet direct over wordt gesproken. Dat het een bron van verzamelde informatie mag gaan worden voor mantelzorgen, familieleden en partners. Waarbij het helemaal mooi zou zijn als mensen elkaar in het echt gaan ontmoeten. Want daarin zit de meeste kracht.’

Meld je hier direct aan op Depressie Connect.

Inloggen
Back To Top