UTRECHT – De Depressie Vereniging heeft in samenspraak met ervaringsdeskundige leden en onderzoekers een ‘Kennisagenda Depressie’ opgesteld. Aanleiding is een eigen onderzoek van de vereniging en een expertmeeting op 27 november 2015 met wetenschappers over de prioriteiten bij kennisdeling en onderzoek naar depressie.

Het blijkt dat mensen die last hebben van depressies grote behoefte hebben aan kennis over nieuwe behandelingen, het voorkomen van terugval en het gebruik van medicijnen. Er is inzet en geld nodig voor onderzoek, samenwerking en het delen van kennis tussen ervaringsdeskundigen, onderzoekers en behandelaars. Hieronder de agenda die de Depressie Vereniging met beleidsmakers, zorgaanbieders, behandelaars, financiers en onderzoekers wil realiseren.

Kennisagenda

Depressie is een volksziekte, waarvoor meer aandacht en nieuwe kennis nodig is
Depressie geeft een hoge lijdensdruk en komt veel voor. Van de vrouwen in Nederland krijgt 24% in haar leven ooit last van een depressie. Bij mannen is dit percentage 13%. Elk jaar is er een groep van 750.000 mensen die last heeft van depressieve klachten. Tegelijkertijd gebruiken er 1,1 miljoen mensen antidepressiva, met bijwerkingen en gezondheidsrisico’s. Een grote groep blijft jarenlang depressieve klachten houden. Dit gaat ten koste van hun levensgeluk. Uitval vanwege depressie kost de gemeenschap geld, terwijl talenten van mensen met depressie te weinig aan bod komen. Er kan veel verbeteren aan de preventie van depressie en de ontwikkeling van nieuwe behandelmethoden.

Depressie vraagt om een persoonsgerichte aanpak

De behandeling is gebaseerd op protocollen waarin individuele verschillen onvoldoende worden meegenomen. De aanpak moet afgestemd worden op de persoon, de levensfase en individuele voorkeuren. Er zijn genetische, lichamelijke, emotionele en sociale factoren. Verlieservaringen en niet verwerkte trauma’s spelen mee. Bij vrouwen kunnen hormonale veranderingen tot een depressie leiden. Mannen hebben mogelijk meer moeite om ermee naar buiten te komen en hulp te zoeken bij depressie. Wetenschappelijk onderzoek is essentieel om handvatten te geven voor de behandeling. Behandeling moet maatwerk zijn.

Meer eigen regie en keuze

Behandelmethoden zijn divers en er zitten voor en nadelen aan, bijvoorbeeld aan het gebruik van medicatie. Hoe meer mensen, op basis van volledige informatie, zelf hun keuzes kunnen bepalen, hoe meer hun eigen regie en zelfstandigheid behouden blijft.

Eén digitale Portal voor kennis bij mensen met depressie en hun omgeving

Kennis over goed omgaan met depressie, keuzes in de behandeling, eigen mogelijkheden, ervaringsverhalen, tips voor omgeving en werkgevers, moet goed toegankelijk zijn voor de doelgroep en hun directe omgeving. Hiervoor is één digitale Portal nodig die op korte termijn moet worden opgericht. Die kan voor de bezoekers linken naar andere sites met goede actuele informatie.

Meer kennis nodig over erfelijkheid

Mensen met depressie maken zich (terecht) zorgen over het doorgeven van depressie aan hun kinderen. Zij willen hen dat lot besparen. Sommigen kiezen ervoor om die reden geen kinderen te krijgen. Wij vinden dat er meer onderzoek mag komen naar de genetische kant van depressie. En naar vroege opsporing bij kinderen, om hen in een vroeger stadium te ondersteunen.

Prioriteiten voor onderzoek

We hebben onze leden gevraagd wat zij belangrijke onderwerpen vinden, als het gaat om onderzoek. De top 10 van kennisgebieden die zij aangeven:

  • Nieuwe behandelingen
  • Medicatie en gebruik van medicijnen
  • Terugval en het voorkomen ervan
  • Afbouwen van medicatie
  • Begeleiding en ondersteuning
  • Ervaringsverhalen en ervaringskennis
  • Wat kan ik zelf doen als ik depressief ben?
  • Goed omgaan met stemmingen en emoties
  • Omgaan met tijd, energie en dagritme
  • Preventie en vroege opsporing

Gebruik de ervaringskennis van mensen met depressie

Het blijkt dat mensen met depressie elkaar veel kunnen bieden, aan ervaring, herkenning en inzichten. We willen dat de ervaringskennis van mensen met depressie beter toegankelijk wordt gemaakt. Onder andere via een digitale Portal (zie punt 5) maar ook door actieve deelname aan wetenschappelijk onderzoek en een landelijk netwerk van lotgenotengroepen.

Gebruik nieuwe kennis!

Het inzicht groeit dat leefwijze, ontspanning, voeding en support erg belangrijk zijn voor het voorkomen van een depressie en ook het herstel ervan. We vragen om meer onderzoek naar deze factoren, waarbij we de kennis praktisch teruggekoppeld willen zien. We constateren dat mensen met een lichte depressie jarenlang behandeld worden met antidepressiva, terwijl bekend is dat deze bij lichte klachten minder effectief zijn. Moderne behandelmethoden en alternatieven voor medicatie moeten toegankelijk zijn. We vragen huisartsen en andere behandelaars in de eerste lijn om deze inzichten in hun praktijk op te nemen.

Samenwerking is een voorwaarde!

Alleen met een gezamenlijke inzet gaat deze Kennisagenda praktijk worden. Wij roepen onderzoekers, behandelaars, beleidsmakers, zorgaanbieders en financiers op om aan onze Kennisagenda mee te werken!

Het overleg op 27 november 2015 tussen leden van de Depressie Vereniging en vier vooraanstaande wetenschappers.

Inloggen
Back To Top