De Volkskrant komt vandaag met het nieuws dat het Zorginstituut het Ministerie van Volksgezondheid adviseert om een nieuw middel tegen depressie in het basispakket van de zorgverzekering op te nemen. (Bron: de Volkskrant d.d. 9 februari 2021, auteur: Margreet Vermeulen, beeld: Marie Wanders).

Het gaat om een nieuw middel tegen moeilijk behandelbare depressies: een neusspray met de stof esketamine. Het middel wordt op de markt gebracht door het farmaceutische bedrijf Janssen (van Johnson & Johnson).

Opvallend: het is voor het eerst sinds 1950 dat er een écht nieuw medicijn – goedgekeurd door de FDA en EMA  – wordt gelanceerd, dat bovendien hoop biedt aan de circa 20% van mensen met depressie voor wie nu nog geen zicht is op herstel. Daarom is de Depressie Vereniging, bij monde van bestuurslid Bart Groeneweg, blij met dit advies. Het Zorginstituut adviseert overigens het middel pas voor te schrijven aan patiënten bij wie drie eerdere behandelingen geen effect hebben gehad.

Als het middel aanslaat, dan werkt het veel sneller dan de meeste antidepressiva. Maar het gaat wel om een in potentie verslavend middel, dat volgens het advies van het Zorginstituut altijd onder supervisie van een arts toegediend moet worden om misbruik te voorkomen. Tóch is het middel goedgekeurd, omdat het om een innovatief middel gaat: men weet nog niet precies hóe het middel precies werkt, maar men vermoedt dat het inwerkt op de balans tussen die gebieden in de hersenen waar de emoties en de cognitieve controle zich bevinden.

Doorgaans volgt het ministerie het advies van het Zorginstituut. Echter, er zijn nog onderhandelingen gaande tussen farmaceut Janssen en het ministerie (o.a. over de prijs) waardoor het niet is gelukt het al dit jaar in het basispakket op te nemen. Lees hier het hele bericht.

Inloggen
Back To Top