Word lid Doneer nu

Lezing: herstel en filosofie

15 september 2017

De Werkplaats Herstelondersteuning en de Stichting psychiatrie en filosofie organiseert een lezing met twee sprekers op 15 september van 14.00 tot 17.00 uur. Sprekers zijn Gerard Visser en Dienke Boertien. Na de lezing gaan aanwezigen met elkaar in gesprek onder leiding van filosoof en taalwetenschapper Wouter Kusters.

Lezing Gerard Visser

Herstel: erkenning van de zielsdimensie
Patricia Deegan heeft herstel willen onderscheiden van genezing om aandacht te vragen voor de mens in de patiënt. Lees je de klachten over de wijze waarop zij als psychiatrisch patiënt werd benaderd, dan valt op hoezeer die overeenstemmen met aandachtspunten in de herbezinning op het menselijk leven in levensfilosofie en fenomenologie, die onder meer ontspringt aan de ervaring dat de psychologie een zielkunde zonder ziel is geworden. Gerard Visser zal de zin van het herstelconcept vanuit deze traditie belichten.
Dr. Gerard Visser doceerde van 1985 tot 2015 cultuurfilosofie aan de Universiteit Leiden. In zijn werk bezint hij zich op de revolutie die plaatsvindt vanaf het eind van de negentiende eeuw in filosofie en kunst. Recente relevante boekpublicaties: Niets cadeau. Een wijsgerig essay over de ziel (2009), Water dat zich laat oversteken. Verkenningen in het stroomgebied van beleving en gelatenheid (2011), Oorsprong en vrijheid. En ik werd die ik was gebleven (2015).

Lezing Dienke Boertien

Oorsprong en ontwikkeling van herstel
Dienke Boertien geeft een historische schets van oorsprong en ontwikkeling van het begrip herstel en de invloed ervan op de zorg. In een meer persoonlijke beschouwing komt een aantal overwegingen en vragen naar voren. Kunnen we iets als een constante in herstel ontdekken? Kan zorg hierop aansluiten? En zo ja, hoe dan?
Drs. Dienke Boertien studeerde slavistiek en werkt als projectmanager bij Kenniscentrum Phrenos en de Werkplaats Herstelondersteuning rond begrippen als ervaringsdeskundigheid en herstel.

Toegangsprijzen en aanmelden

Toegangsprijs is €50,- per lezing, €15,- voor mensen met een krap budget.
Toegang is gratis voor de leden van de Werkplaats Herstelondersteuning.
Aanmelden is mogelijk via het inschrijfformulier.

Meer informatie vind je op deze webpagina van kenniscenrum Phrenos.

 

© Depressievereniging| Privacyverklaring|Disclaimer|Cookies|Sitemap| Site by Hellopixels + Miller Digital