Word lid Doneer nu

Bijeenkomst onderzoeksplan ‘De kracht van depressie’

23 juni 2017

Op 23 juni organiseert de Depressie Vereniging een bijeenkomst voor mensen met ervaring op het terrein van depressie en ervaring met onderzoek doen. De vereniging wil met hen samen ideeën over ‘de kracht van depressie’ vertalen naar concrete onderzoeksplannen.

De bijeenkomst is een uitwerking van punt 7 van de Kennisagenda van de Depressie Vereniging. Het programma van de bijeenkomst volgt.

Doelen van onderzoek naar ervaringskennis

  1. Het verloop in kaart te brengen van de ontwikkeling van persoonlijke ‘know how’ bij mensen met depressie.
  2. In beeld te brengen wat ‘ervaringskennis’ inhoudt, bij mensen met depressie.
  3. De ‘ervaringsdeskundigheid depressie’ te beschrijven, in de vorm van een profiel van kenmerken die van belang zijn en die mensen met depressie zich eigen kunnen maken.
  4. Bevorderen van inzet van ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid in de praktijk. 
  5. Versterken van de kennis over depressie bij de omgeving, met name familie en andere betrokkenen.

De uitkomst van het onderzoek wordt benut door mensen met depressie, onderzoekers en behandelaars. Doel is versterken van kennis en zo mogelijk betere samenwerking ten behoeve van de doelgroep. De Depressie Vereniging stelt de elementen van ervaringskennis digitaal beschikbaar aan mensen met depressie en versterkt de ervaringsdeskundigheid van vrijwilligers.

Vraagstelling voor onderzoek 

1. Hoe ontwikkelen mensen met depressie hun kennis en inzichten, als het gaat om het (goed) omgaan met depressie en het hanteren van de gevoeligheid voor depressie (coping)?
2. Welke inzichten doen zijn op? Welk type kennis wordt ontwikkeld en op welke gebieden?
3. Welke inzichten en kennis is ‘overstijgend’ en kan gezien worden als ervaringsdeskundigheid?
4. Welke (aanvullende) competenties en/of vaardigheden zijn van belang voor mensen die als ervaringsdeskundigen anderen willen steunen?
5. Hoe kan ervaringskennis en professionele kennis in de praktijk ten goede komen aan de doelgroep?
6. Wat kunnen familieleden en andere direct betrokkenen leren en bijdragen?
7. Wat is de waarde van lotgenotencontact? Welke meerwaarde en (persoonlijke & maatschappelijke) opbrengsten heeft dit voor mensen met depressie? 

Belangstelling?

Heb je interesse om hieraan mee te werken? Ben je ervaringsdeskundige op het gebied van depressies én heb je ervaring met onderzoek doen? Meld je dan aan bij Gabriëlle Donné-Op den Kelder via: gmodkelder@hotmail.nl. Ook studenten zijn van harte welkom om mee te doen.

Tijd/locatie:

Datum: vrijdag 23 juni, 13.00 – 16.00 uur. Locatie: PGOsupport, Daltonlaan 600, Utrecht.

Zie ook

2016-09-07 Onderzoeksprogramma De kracht van depressie

 

© Depressievereniging| Privacyverklaring|Disclaimer|Cookies|Sitemap| Site by Hellopixels + Miller Digital