Word lid Doneer nu

Algemene ledenvergadering

18 mei 2016

Op woensdag 18 mei 2016 zijn leden van de Depressie Vereniging van harte welkom bij de Algemene Ledenvergadering. Het ontvangst is om 18.00 uur. Niet gegeten? Geen probleem. Als u zich uiterlijk 16 mei aanmeldt via info@depressievereniging.nl zorgen wij voor een broodje. De vergadering duurt van 18.30 tot 19.30 uur. Na afloop is er nog tijd voor een informeel samenzijn. 

Locatie

Soestdijkseweg Noord 328, 3723 HH Bilthoven (400 meter vanaf het station). 

Agenda

 1. Opening, vaststellen van de agenda
 2. Mededelingen vanuit het bestuur
 3. Vaststellen notulen ALV 16 januari 2016
 4. Jaarverslag 2015
 5. Verslag kascommissie en vaststellen Financieel Jaarverslag 2015
  Instellen nieuwe kascommissie.
 6. Vaststellen contributie 2017.
  Het Bestuur stelt voor deze ongewijzigd te laten.
 7. Benoeming nieuwe bestuursleden 
  Het bestuur stelt voor Teun Griffioen te benoemen als secretaris en Ingrid van Ee als bestuurslid.
 8. Rondvraag
 9. Sluiting                                                                                                                                                       

  Graag aanmelden via info@depressievereniging.nl

© Depressievereniging| Privacyverklaring|Disclaimer|Cookies|Sitemap| Site by Hellopixels + Miller Digital