Word lid Doneer nu

Algemene ledenvergadering

20 mei 2017

Op zaterdag 20 mei 2017 zijn leden van de Depressie Vereniging van harte welkom bij de Algemene Ledenvergadering. Deze vindt plaats in Zeist van 10.15 tot 11.15 uur, voor aanvang van de landelijke publieksdag. Inloop om 10.00 uur!

Voorlopige agenda (er komen nog wijzigingen)

  1. Opening, vaststellen van de agenda
  2. Mededelingen vanuit het bestuur
  3. Vaststellen notulen 18 mei 2016
  4. Jaarverslag 2016
  5. Verslag kascommissie en vaststellen Financieel Jaarverslag 2016
  6. Benoeming nieuwe bestuursleden 
  7. Beleidsplan 2017-2019
  8. Rondvraag
  9. Sluiting                                                                                                                                                  

Hier aanmelden!

De Algemene ledenvergadering en de Landelijke dag vinden plaats in het Congresgebouw van Achmea, Handelsweg 2 in Zeist.

© Depressievereniging| Privacyverklaring|Disclaimer|Cookies|Sitemap| Site by Hellopixels + Miller Digital