Word lid Doneer nu

Afscheid Bart Groeneweg als bestuurder Depressie Vereniging

18 maart 2022

Afscheid Bart Groeneweg als bestuurder Depressie Vereniging

Sinds maart 2017 is Bart Groeneweg bestuurslid geweest voor de Depressie Vereniging, verantwoordelijk voor de portefeuille wetenschappelijk onderzoek en kennisspreiding. Hij heeft te kennen geven te willen stoppen als bestuurslid, maar zich gelukkig nog wel te willen blijven inzetten voor de vereniging.

Niet alleen zijn enorme kennis van depressie en behandelmethoden, maar ook zijn omvangrijke netwerk in de wereld van zorg en wetenschap zijn van onschatbare waarde geweest. Gecombineerd met zijn tomeloze inzet, oog voor belangrijke details en enorm verantwoordelijkheidsgevoel heeft dat de afgelopen jaren tot belangrijk resultaten geleid.

Zo is hij nauw betrokken geweest bij het wetenschappelijk onderzoek gericht op het aantoonbaar maken van de toegevoegde waarde van lotgenotencontact (de zogenaamde meta-analyse), is hij vorig jaar gestart met een leergroep om zijn brede kennis en ervaring over te dragen aan een grotere groep mensen en heeft hij al weer een paar jaar geleden een belangrijke rol gespeeld bij het onderzoeksproject ‘de kracht van depressie’ dat vervolgens heeft geleid tot het oprichten van Depressie Connect.

Zoals gezegd blijft hij zich nog op tal van manieren inzetten. Zo blijft hij actief in de Leergroep Depressie, blijft hij bestuurslid van Akwa (kwaliteitsinstituut voor de GGZ), neemt nog steeds deel aan de werkgroep Afbouwmedicatie en is nog actief in meerdere andere project- en werkgroepen, verbeterteams en overlegvormen. Kortom, Barts inzet blijft tomeloos!

Wij danken Bart op dit moment heel hartelijk voor zijn enorme inzet als bestuurder en zijn erg blij dat hij zich de komende periode op verschillende manieren nog heel nuttig wil maken voor mensen met een depressie.

Nicoline Lous, die al samen met Bart verantwoordelijkheid droeg voor wetenschappelijk onderzoek en kennisspreiding, zal als bestuurslid zorg blijven dragen voor deze portefeuille.

Daarnaast zijn er vergevorderde gesprekken met 2 kandidaat-bestuursleden voor de portefeuilles Lotgenotencontact (gericht op het doorontwikkelen van de verschillende vormen van lotgenotencontact binnen de vereniging) en Community (gericht op het organiseren van activiteiten voor onze leden, om daarmee het lidmaatschap van de Depressie Vereniging meer betekenis te geven en de verbinding van onze leden met elkaar en met onze vereniging te versterken). Dat geeft ons vertrouwen dat we als bestuur binnenkort met een aangevulde bezetting het vele werk dat op ons afkomt kunnen blijven verzetten.

© Depressievereniging| Privacyverklaring|Disclaimer|Cookies|Sitemap| Site by Hellopixels + Miller Digital