Word lid Doneer nu

Belangenbehartiging: richtlijnen voor afbouw antidepressiva

28 maart 2018

Er is al lange tijd veel te doen over afbouw antidepressiva. Goede richtlijnen voor behandelaars ontbreken om patiënten die willen afbouwen daarbij goed te begeleiden. De Depressie Vereniging heeft er in het verleden op aangedrongen hier werk van te maken. Zie bericht. De vereniging is dan ook verheugd dat verschillende beroepsgroepen de handen ineen geslagen hebben om samen te komen tot een ‘Consensusdocument afbouwen SSRI’s & SNRI’s’.

Het Consensusdocument wordt samengesteld door:
– Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie (KNMP)
– MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
– Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
– Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)

Bart Groeneweg, bestuurslid van de Depressie Vereniging, neemt er aan deel namens MIND om de belangen van de patiënten in te brengen. 

De kern

Het concept Consensusdocument bevat richtlijnen voor de afbouw van Citalopram,
Escitalopram, Fluoxetine, Fluvoxamine, Paroxetine, Sertraline, Duloxetine en Venlafaxine. Ieder medicament heeft een afbouwschema voor patiënten die geen last hebben van onttrekkingsverschijnselen en patiënten die er wél last van hebben. Daarbij bevat het document aanbevelingen.

Commentaar op concept

Alle betrokken partijen hebben onlangs met inbreng van de achterban commentaar kunnen leveren op het concept. De Depressie Vereniging heeft op hoofdlijnen de volgende aanvullende punten ingebracht:
– toets bij patiënten of de ontwikkelde richtlijn voorzien in de behoefte in de vorm van empirisch onderzoek of een klankbordgroep, de vereniging wil hierbij ondersteunen;
– geef concreter aan waaruit ‘goede begeleiding’ bij afbouw bestaat en wie die het beste kan geven;
– neem twee extra aanbevelingen op voor behandelaars: 1. nodig patiënten jaarlijks uit te voor een gesprek over hun medicatiegebruik om te voorkomen dat patiënten, zoals nu vaak het geval is, jaren achtereen een herhaalrecept krijgen zonder tussentijdse evaluatie en begeleiding bij afbouw. 2. beperk je in de gesprekken niet tot het medicatiegebruik. Bespreek ook thema’s als zingeving, leefstijl, beweging, ondersteunende voeding (helpt het brein bij afbouw) en het verminderen van stress. 
– formuleer enkele aanbevelingen concreter zoals het geven van ‘ondersteunende medicatie bij afbouw’. Waar bestaat die ondersteunende medicatie uit?
– check goed bij de patiënt of hij/zij eerder onttrekkingsverschijnselen heeft ervaren. Zo ja, hanteer dan het schema met risico van onttrekkingsverschijnselen. Onderbouwing: hebben patiënten eenmaal een negatieve afbouwervaring, dan neemt de angst en onzekerheid toe. Meer tijd nemen, dus geleidelijke afbouw, heeft volgens ervaringsdeskundigen meer kans op succes.  
– bied gedurende het gehele afbouwtraject een vangnet en goede begeleiding. 

Binnenkort meer

De verwachting is dat het Consensusdocument met de richtlijnen dit voorjaar gepresenteerd wordt. De Depressie Vereniging zal er aandacht aan schenken tijdens de Publieksdag ‘Leven met depressie, hoe doe je dat?’ op 26 mei aanstaande, tijdens het afrondende debat ‘Antidepressiva, een zegen of een last?’ 

© Depressievereniging| Privacyverklaring|Disclaimer|Cookies|Sitemap| Site by Hellopixels + Miller Digital