Word lid Doneer nu

Het 1-jarige jubileum van Depressie Connect: de online community voor lotgenoten

2 juli 2020

Deze maand vieren we het 1-jarig bestaan van het forum Depressie Connect. Een online community waarop mensen met depressie en hun naasten ervaringskennis kunnen uitwisselen in het omgaan met depressie. Het forum is ontstaan vanuit een samenwerking tussen Pro Persona GGz en de Depressie Vereniging, en vormt een aanvulling op de face-to-face supportgroepen van de patiëntenvereniging. Depressie Connect wordt dagelijks gescreend door ervaringsdeskundige moderatoren. 

Het forum heeft zich in een jaar tijd ontwikkeld tot een dynamisch platform, waarop lotgenoten elkaar op positieve wijze ondersteunen in het omgaan met depressie. Gebruikers ervaren het digitale contact met lotgenoten als prettig: zij vinden herkenning door verhalen van anderen te lezen en voelen zich minder eenzaam. Het delen van eigen ervaringen, het uitwisselen van praktische tips of steun bieden aan lotgenoten door te reageren, draagt bij aan een gevoel van verbondenheid.  

Interviews met gebruikers illustreren de werking en de functie van Depressie Connect: 

“Dat is wel hetgeen wat ik probeer over te brengen: je ziet het nu niet zitten, ik snap het helemaal en ik heb het ook gevoeld; “wat doe ik hier op deze wereld?”. Maar de kans is gewoon heel groot dat het echt een keer over gaat” 

 

“Met name dan het begrip van mensen die zelf ook zoiets meegemaakt hebben. Omdat dat in de buitenwereld toch vaak wel tegenvalt. Dat vind ik een grote meerwaarde; iedereen komt open voor zijn of haar depressie uit 

 

“Ik hoop dat we elkaar vast blijven houden op dit forum, want eenzaamheid is brandstof voor depressieve gedachten. En door hier elkaar op te zoeken kunnen we dat doorbreken!” 

Online lotgenotencontact ten tijde van corona 

Depressie Connect is een online medium dat erg goed past bij deze periode van corona-maatregelen. Waar iedereen meer aan huis gebonden is, biedt Depressie Connect de mogelijkheid om op een laagdrempelige manier contact te houden met gelijkgestemden. Het digitale lotgenotencontact is weliswaar geen vervanging van face-to-face contact, maar kan een uitvalsbasis vormen waar behandelingen, sociale afspraken of familiebezoekjes wegvallen. 

Evaluatieonderzoek: Wat is het effect van online lotgenotencontact?  

Iedere gebruiker op Depressie Connect wordt uitgenodigd om deel te nemen aan het evaluatieonderzoek. Hiermee bekijken we of het gebruik van het forum effect heeft op o.a. empowerment, zelfmanagement, kwaliteit van leven en depressieve symptomen. Ruim 340 leden hebben op dit moment meegedaan aan de eerste meting, de werving voor de follow-up metingen is in volle gang! De inclusie loopt tot juli 2020. Op basis van de resultaten wordt Depressie Connect doorontwikkeld, zodat deze nieuwe interventie aansluit bij de behoeften van de doelgroep en onderdeel blijft van het aanbod van de Depressie Vereniging. 

Voor iedereen 

Depressie Connect is toegankelijk voor iedereen, aanmelden kan via www.depressieconnect.nl 

Deel het bestaan van Depressie Connect met de mensen die hiervan kunnen profiteren!  

 Meer informatie? 

Wil je meer informatie over Depressie Connect, of de (voorlopige) resultaten van het onderzoek? Mail naar info@depressieconnect.nl  

 

 

 

 

 

 

© Depressievereniging| Privacyverklaring|Disclaimer|Cookies|Sitemap| Site by Hellopixels + Miller Digital